Toteutettuja projekteja

Nordec Nautic

Uuden verkkoportaalin suunnitelu ja toteutus sekä prototyyppi innovaatiosta, joka nivoo asiakkaan, veneen sekä myyjän yhteen. Julkaisu syksy 2019.

Nordec Nautic

Safire

Suunnittelimme ja toteutetimme lämmittimien etäkäyttöä varten Android- ja iOS-pohjaiset sovellukset. Safiren koko ulkoasu ja sivusto uudistettiin myös perinpohjaisesti.

Referenssit Safire SF-Lämmitin Oy

Boarding Time

Sivusto rakennettiin uusiksi ja mahdollistettiin helppo ja intuitiivinen ylläpito. Lisäksi tietoturva määriteltiin vastaamaan nykypäivän standardeja.

Referenssit Boarding Time
Projektipäällikkö 2018 ja Koodia Suomesta

Olemme tukeneet Lapsellista ry:n työtä

Lapsellista ry